Refusjonsberettiget bruk

Hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD) hos barn og ungdom (fra 6 til og med 17 år), som del av et behandlingsopplegg når respons på tidligere metylfenidatbehandling ikke anses som klinisk tilstrekkelig.1

Refusjonskoder

ICPC
Kode Tekst Vilkår
P81 Hyperkinetisk forstyrrelse 163
ICD
Kode Tekst Vilkår
F90 Hyperkinetiske forstyrrelser 163
Vilkår
163.  Refusjon ytes kun til barn og ungdom fra og med 6 år til og med 17 år.

Tilbake til toppen

Referanser

  1. www.felleskatalogen.no (sist åpnet 05.12.2019)